Priser Forma Kallhäll

  • Pris: 199 KR/MÅN. Ingen bidningstid - 60 dagars uppsägningstid.

  • Årskort: 1850 kr.

  • Startavgift på 250 kr tillkommer på alla årsmedlemskap.
    (startavgift tillkommer alltid oavsett om du är eller gar varit medlem tidigare när du tecknar ett nytt medlemskap)

  • Engångsträning: 150 kr

  • Förlust av medlemskort: 200 kr