Priser Forma Kallhäll

  • Pris: 199 KR/MÅN. Ingen bidningstid - 60 dagars uppsägningstid.
  • Årskort: 2 100 kr.
  • Medlemsavgift på 250 kr tillkommer på alla årsmedlemskap.
  • Årsmedlemskap kan betalas månadsvis via autogiro enligt månadspriser ovan eller årsvis (månadpris x 12) med kortbetalning.
  • Engångsträning: 150 kr
  • Förlust av medlemskort: 200 kr