Priser Forma Kallhäll

  • Pris: 199 KR/MÅN. Ingen bidningstid - 60 dagars uppsägningstid.
  • Årskort: 1850 kr.
  • Medlemsavgift på 250 kr tillkommer på alla årsmedlemskap.
  • Engångsträning: 150 kr
  • Förlust av medlemskort: 200 kr